Mer information om ITKoncept - .SE och .NU registrar

Registrering av domännamn

5 years ago 5 0 3155

 

ITKoncept Sverige AB är ackrediterad registrar för .SE och .NU domäner.

För att erhålla ackreditering av IIS (Stiftelsen för internetinfrastruktur) görs en bedömning av
företaget utifrån ett ekonomiskt och lämplighetsmässigt perspektiv.

Företaget måste inneha minst en medabetare som genomgår årlig certifieringsutbildning
med godkänt kunskapsprov.

ITKoncept Sverige AB uppfyller dessa krav och är ackrediterad registrar för .SE och .NU domäner.